Gjennom vitenskapelige observasjoner har man fastslått at det ikke er læreren som gir kunnskap. Kunnskap er noe som det menneskelige individ tilegner seg spontant, ikke gjennom å lytte til ord, men ved å gjøre egne erfaringer i omgivelsene.

— Maria Montesorri