H-Montesorri-Logo_Fager.png

Harstad Montessoriskole SA

Harstad Montessoriskole ble godkjent av Undervisningsdirektoratet, 31. mars 2014.

Skolen startet høsten 2014 opp som grunnskole for 1. - 6. klassetrinn.

Skolen er godkjent for tilsammen 120 elever, fordelt på barne- og ungdomstrinnet.

Harstad Montessoriskole er eid av 20 initiativtakere, som sammen har opprettet et samvirkeforetak. Foretakets eiere er alle foresatte som har hatt barn som elever ved montessoriskole.

 

Alle interesserte, både privatpersoner og bedrifter, kan tegne seg for minst én andel pålydende kr. 5000,-

I vedtektene til skolen står det: "Foretaket har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Harstad Montessoriskole skal etablere og legge til rette for drift av privatskole basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Foretaket skal sørge for at skolen drives etter læreplan for montessoriskolen og i tråd med både privatskoleloven og opplæringsloven. Skolen blir driftet etter de retningslinjer som er vedtatt på årsmøtet, i tillegg til de krav som gjelder ved tildeling av statstilskudd. Skolen er en frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, livssyn eller trossamfunn."

 


Skoleplass 2019-2020

 • Skolen tar opp elever på 1.-4.trinn dette skoleåret. 1.trinns elever vil bli prioritert! Etter dette vil inntaksreglementet for opptak følges!

 • Søknadsskjema for skoleplass finnes her

 • Søknadsskjema for SFO finnes her

 • Søknadsfristen for skoleplass er 1. mars

 • Alle som får tildelt skoleplass blir medlem i foretaket. Medlemmene forplikter seg til å kjøpe en andel pr. elev (5000,-/andel) i foretaket. Andelen tilbakebetales ved utmeldelse.


Praktisk Informasjon

 • Skoleplass koster kr. 500.- pr. elev pr. mnd. Skolepengene inkluderer frokost og lunsj hver dag. Det vil bli servert varm lunsj en dag pr. uke.

 • Vi tilbyr SFO for tidsrommet mellom kl. 7:30-08:30 og 14:30-16:30.

 • SFO-plass koster kr. 1500.- pr. elev pr. mnd.

 • Det gis 30 % søskenrabatt for barn nr. 2

 • Alle skoleelever som har mer enn 4 km skolevei (mer enn 2 km for 1. klassetrinn), har rett til gratis skoleskyss. Dette gjelder også elever ved Harstad Montessoriskole.


montesorri-4.jpg

Skoledagen

Skoledagen ved Harstad Montessoriskole:

Første arbeidsøkt

 • Skoledagen innledes med frokost 08:00

 • Skoletiden starter kl. 8:30, frukt pause kl 10.00

 • Lunsj kl. 11:30

 • Utetid fra kl. 12:00 – 13:00

Andre arbeidsøkt

 • Andre arbeidsøkt begynner kl. 13:00

 • Skoletiden avsluttes kl. 14:30


Mer om skolen

 • Skolens elever-ansatte og foresatte arbeider sammen for elevenes Motivasjon og Mestring.

 • Uteskole for alle klassetrinn.

 • De praktiske, estetiske fag og kroppsøving legges i andre arbeidsøkt. De øvrige fagene legges i første arbeidsøkt.


Montessoripedagogikk

 • Montessoripedagogikk setter eleven i SENTRUM.

 • Målet er å utvikle det selvstendige mennesket, slik at elevene lykkes i skolen og samfunnet forøvrig.

 • Pedagogikken er basert på barnas egenverdi, læring uten negative inntrykk, samt at elevene selv skal søke etter kunnskap.

 • Montessoriskolen utarbeider læremateriell tilpasset tema, gruppen og den enkelte elev.

 • Elevene har frihet til å arbeide med det materiellet som er presentert for dem. De kan enten fordype seg eller ta litt etter litt i mindre mengder.

 • Ved oppstart av hvert skoleår, bruker vi god tid for å komme inn i montessoripedagogikken. Elevene skal lære å forholde seg til hverandre på en god måte, ha arbeidsro, vise oppmerksomhet og konsentrasjon, ha orden og disiplin, og det skal jobbes med grensesetting, mv.

 • For å drive montessoriskole må 50 % av lærerne ha godkjent montessoriutdannelse.

 • For mer om montessoripedagogikk, se www.montessorinorge.no