Kostnaden for å ha elever hos oss er 500,- pr. barn/mnd. Dette inkluderer frokost og lunch.

Skolefritidsordningen (SFO) vil ha tilbud tilsvarende offentlig skole med SFO som holder åpent fra kl. 07.30 før skoletid og til kl. 16.30 etter skoletid.
Behov for SFO plass ved Harstad Montessoriskole meddeles til skolen ved søknad om skoleplass.

SFO-plass for skoleåret 2019/2020 er kr. 1500,- pr. måned.  

Det er åpent for å søke skoleplass for skoleåret 2019/2020

Skolen tar opp elever på 1.-4.trinn dette skoleåret.

1.trinns elever vil bli prioritert! Etter dette vil inntaksreglementet for opptak følges!

Søknadsskjema skoleplass 2019-2020

Vedtekter SFO 18-19

Inntaksreglement HMSA