Kostnaden for å ha elever hos oss er 500,- pr. barn/mnd. Dette inkluderer frokost og lunch.

Skolefritidsordningen (SFO) vil ha tilbud tilsvarende offentlig skole med SFO som holder åpent fra kl. 07.30 før skoletid og til kl. 16.30 etter skoletid.
Behov for SFO plass ved Harstad Montessoriskole meddeles til skolen ved søknad om skoleplass.

SFO-plass for skoleåret 2018/2019 er kr. 1500,- pr. måned.  

Skoleplassene for skoleåret 2018-2019 er fullt, men vi setter opp ventelister.

Søknadsskjema skoleplass 16-17

Vedtekter SFO 18-19

Inntaksreglement HMSA