Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) vil ha tilbud tilsvarende offentlig skole med SFO som holder åpent fra kl. 07.30 før skoletid og til kl. 16.30 etter skoletid.
Behov for SFO plass ved Harstad Montessoriskole meddeles til skolen ved søknad om skoleplass.

Søknadsskjema finner du under fanen Skoleplass

SFO-plass for skoleåret 2018/2019 er kr. 1500,- pr. måned.  Det gis 30% søskenmoderasjon

Skoleruta for 2019-2020 kommer